Truy cập nội dung luôn

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

ĐTCQ

0208. 3720.351

Email

 

2. Đ/c: Trần Trọng Phương

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

ĐTCQ

0208. 3722.453

Email