Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy
Ngày sinh: 20/02/1963
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.131
Email: thuynv.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Ngày sinh: 18/9/1966
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.133
Email: yennt.donghy@thainguyen.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Vũ Quang Dũng
Ngày sinh: 28/3/1976
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3820.166
Email: dungvq.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2086

Tổng truy cập: 4032435