Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Quyền Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Vũ Quang Dũng
Ngày sinh: 28/3/1976
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3820.166
Email: dungvq.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Ngày sinh: 18/9/1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.133
Email: yennt.donghy@thainguyen.gov.vn
   

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2353

Tổng truy cập: 4827094