Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy
Ngày sinh: 20/02/1963
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.131
Email: thuynv.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Ngày sinh: 18/9/1966
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.133
Email: yennt.donghy@thainguyen.gov.vn
  3. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên:
Ngày sinh:
Chức vụ:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại:
Email:

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1412

Tổng truy cập: 2160966