Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

29-01-2019 14:24

Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá và theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, qua đó đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên.

Khu vực làm việc của bộ phận "một cửa" huyện

Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành và UBND 15 xã, thị trấn thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm 2018, UBND huyện đã ban hành 26 văn bản triển khai các Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức để nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Các thủ tục hành chính được triển khai, tuyên truyền thuộc các lĩnh vực: Du lịch, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính... Cụ thể: Số thủ tục hành chính công bố mới là 678; số thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế là 361, trong đó có 142 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 157 thủ tục hành chính cấp huyện và 62 thủ tục hành chính cấp xã.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã… nhằm tạo liên kết, kết nối, cập nhật dữ liệu về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng bộ với Cổng thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tra cứu và giám sát. Trong năm, các cấp, ngành chức năng đã rà soát, niêm yết 234 thủ tục hành chính cấp huyện, 133 thủ tục hành chính cấp xã theo quy định. Bên cạnh việc truyền thông và niêm yết công khai các thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đồng thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, UBND huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 6 xã gồm: Văn Lăng, Hòa Bình, Hóa Thượng, Cây Thị, Tân Long và Tân Lợi. Theo thống kê, từ 01/01/2018 đến 15/12/2018, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có 49/2.424 hồ sơ quá hạn trên hệ thống, chiếm tỷ lệ 2%. Số hồ sơ quá hạn chủ yếu do lỗi chủ quan của cán bộ, công chức không xử lý kịp thời trên phần mềm Một cửa điện tử. Đối với những trường hợp quá hạn do lỗi của cán bộ, công chức, phòng chuyên môn xử lý hồ sơ chậm đều có văn bản xin lỗi công dân theo quy định. Năm 2018, trên địa bàn huyện không có cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính bị xử lý.

Có thể thấy, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, qua đánh giá, công tác này vẫn gặp phải một số khó khăn như: Kiểm soát thủ tục hành chính là việc làm mang tính bao quát, trừu tượng cần có thời gian và sự kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị. Cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện và cấp xã thường phải kiêm nhiệm nhiều việc, thường biến động do có sự luân chuyển, điều động công tác nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính…

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019, huyện Đồng Hỷ sẽ quan tâm hơn nữa tới việc kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ các quy định, quy trình. Đồng thời tiếp tục rà soát danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện nâng cấp hệ thống, kết nối liên thông đến cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử cấp xã; kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Trường Giang (Đài TT-TH Đồng Hỷ)


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1015

Tổng truy cập: 2046143