Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

03-02-2019 08:42

Cụ thể hóa Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái nguyên đã ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/1/2018 để các cấp, ngành thống nhất triển khai thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ rất cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, thời gian qua, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đồng Hỷ quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Ngày tết năm nay, người dân xóm La Vương, xã Hóa Trung có sự đổi thay rất lớn. Bắt đầu từ ngày 1/2/2019, xóm Đồng Tẻ, La Vương và xóm 13 được sáp nhập để thành lập xóm La Vương với 200 hộ gia đình. Ông Ngô Văn Thắng, trưởng xóm La Vương, xã Hóa Trung cho biết: "Người dân đồng lòng nhất trí với chủ trương này bởi các xóm chưa đủ tiêu chuẩn về dân số và diện tích tự nhiên. Đây là việc cần làm ngay vì để bộ máy cồng kềnh hoạt động sẽ không hiệu quả. Cộng đồng dân cư phát triển thành một khối thống nhất mới, đây là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm của lãnh đạo, đoàn thể xóm, làm sao để duy trì hoạt động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lên một tầm cao mới".

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh, xã Hóa Trung là một trong những địa phương đầu tiên của huyện thực hiện sáp nhập các xóm chưa đủ tiêu chuẩn. Theo đồng chí Phạm Văn Bẩy, Chủ tịch UBND xã Hóa Trung: "Địa phương có thuận lợi là cơ bản các xóm có sự tương đồng về văn hóa, kinh tế, xã hội, vì vậy khi triển khai đề án đã nhận được được sự đồng thuận của nhân dân. Xã đã tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến nhân dân. Các bước được triển khai chắc chắn theo lộ trình và những chỗ thuận lợi được địa phương quan tâm làm trước, chỗ khó làm sau. Sau sáp nhập, xã giảm từ 13 xóm xuống còn 7 xóm với tổng số gần 1.400 hộ gia đình".

Thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh công tác sáp nhập xóm, tổ dân phố, huyện Đồng Hỷ cũng là một trong những địa phương sớm kiện toàn chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, người đang giữ các chức danh này từ tháng 7/2018: "Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy công tác lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, đồng thời lại là cơ quan tổ chức triển khai trong hệ thống khối dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Do vậy, khi một người thực hiện đồng thời 2 chức danh thì việc tham mưu chủ trương và triển khai thực hiện sẽ thuận lợi, kịp thời, nhanh chóng và chính xác hơn. Tuy vậy, khối lượng công việc tăng lên cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải trách nhiệm, tâm huyết, nâng cao khả năng bao quát, điều hành và sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Đến nay, huyện Đồng Hỷ đã hoàn thành việc kiện toàn chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; thực hiện chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu, vận động về công tác dân tộc, tôn giáo của Ban Dân vận Huyện ủy về Ủy ban MTTQ huyện. Thực hiện sắp xếp lại cấp phó của một số cơ quan; xây dựng đề án sáp nhập, thành lập các cơ quan theo lộ trình. Ngoài ra, huyện Đồng Hỷ cũng đã chấm dứt hợp đồng đối với số lao động hợp đồng làm chuyên môn tại các phòng, ban thuộc khối Đảng, Đoàn thể và khối UBND huyện....

Tại cơ sở, huyện Đồng Hỷ tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở 11 xã, thị trấn, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 1 xã; rà soát, sắp xếp lại các xóm ở xã Hóa Trung, Minh Lập; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong các công ty cổ phần, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành đánh giá sơ kết vai trò trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên ở 15 xã, thị trấn…

Đồng chí Ngô Xuân Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cho biết: "Tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, một tổ chức một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính là việc làm cần thiết. Tuy nhiên việc tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy vốn có nhiều nhạy cảm và phức tạp. Để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của cấp trên, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã có những định hướng chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm với quyết tâm chính trị cao nhất. Cụ thể, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình, đảm bảo theo quy định".

Mục tiêu cốt lõi của việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế là để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là gắn bó sâu sát với nhân dân. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, khẩn trương, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình của địa phương./.

Bài và ảnh: Trường Giang (Đài TT-TH Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1834

Tổng truy cập: 3328086