Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan báo chí về công tác phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

05-06-2020 15:31

Chiều ngày 4/6, đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc với Báo Thái Nguyên và Đài PT – TH tỉnh Thái Nguyên về công tác phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ảnh).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất, bổ sung những nội dung tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Những kết quả nổi bật mà huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV; kết quả Đại hội và những bài học kinh nghiệm; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 25/11/2019 về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Kế hoạch này, huyện Đồng Hỷ đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để công tác tuyên truyền Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Báo Thái Nguyên, Đài PT – TH Thái Nguyên tiếp tục quan tâm phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ huyện, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.../.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6385

Tổng truy cập: 5769948