Truy cập nội dung luôn

HĐND huyện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

24-06-2020 17:11

Sáng ngày 24/6, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc giải quyết các ý kiến ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và kết quả thực hiện Nghị quyết số 115 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện (ảnh).

Theo báo cáo của UBND huyện, tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã có 73 ý kiến cử tri tập trung vào các lĩnh vưc tài nguyên, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điện, quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản…Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát, kiểm tra và đưa ra  phương án, kế hoạch giải quyết cụ thể. Những nội dung thuộc về cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng cần nguồn vốn lớn, hoặc không thuộc thẩm quyền, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, nghiên cứu vận dụng, giải quyết, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh kịp thời. Tính đến nay, đã giải quyết xong 21 ý kiến, đang giải quyết 30 ý kiến và 22 ý kiến khó giải quyết. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 115, ngày 31/7/2019 của HĐND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 5 và các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện khóa XIX. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị. Những nội dung trả lời không thỏa đáng, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo giải trình, bổ sung kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, bảo cáo cũng nêu rõ những mặt còn tồn tại hạn chế: một số nội dung trả lời còn chung chung, mang tính chất giải trình chưa đi thẳng vào trọng tâm, chưa đảm bảo tính thuyết phục, tiến độ giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của cử tri…

Giải trình và làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời và làm rõ một số nội dung. Ngay sau buổi giám sát này, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của HĐND.  

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đề nghị các phòng, ngành trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri tiếp tục tham mưu cho UBND huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo xong trước ngày 30/6, để Thường trực HĐND thống nhất với UBND và trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong thời gian tới./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:8351

Tổng truy cập: 5769521