Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

31-03-2020 15:27

Sáng 31/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị (ảnh). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV xây dựng 13 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến hết năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trên 8 lĩnh vực. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu tổng quát Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với thực tiễn của huyện, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Huyện ủy sẽ ban hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết, sau đó UBND huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Chương trình hành động của cấp ủy huyện và UBND huyện có vai trò rất quan trọng, tạo sự thống nhất của các cấp, ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Vì vậy, yêu cầu các phòng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV để xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu; cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, nhiệm vụ gắn với phòng, ngành, đơn vị phụ trách. Lãnh đạo các đơn vị phải tư duy, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất để tham mưu các nội dung công việc có tầm nhìn, định hướng phấn đấu xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển toàn diện, thành huyện nông thôn mới đến năm 2025.                                  

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2290

Tổng truy cập: 3970645