Truy cập nội dung luôn

Cây Thị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

13-11-2020 10:51

Sáng 13/11, Đảng bộ xã Cây Thị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 13 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển toàn diện, thành huyện nông thôn mới”.

Sau khi quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, hội nghị đã dành thời gian để thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

CTV (Nguyễn Hương - Xã Cây Thị)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6892

Tổng truy cập: 5815906