Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ năm, khóa XXV

16-11-2020 10:20

Chiều ngày 13/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị lần thứ năm, khóa XXV để nghe tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu hành chính mới của huyện; Báo cáo đánh giá tình hình – xã hội năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2021; Báo cáo giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 103 ngày 03/12/2019 của Huyện ủy về các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị (ảnh). Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Quang Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan.

Về tiến độ xây dựng Khu hành chính mới đối với các gói thầu số 1, số 2, số 3, số 4 bao gồm hạng mục: Nhà làm việc Huyện ủy; nhà làm việc UBND; nhà ăn, hội trường và hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã thi công xong chỉ còn lại một số công việc liên quan đến lắp đặt thiết bị. Gói thầu mua sắm thiết bị đã thực hiện đạt 75% khối lượng công việc. Hạng mục quảng trường và đường giao thông có giá trị thi công khoảng 45% tổng giá trị hợp đồng. Về mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất đã ký hợp đồng với nhà thầu.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yêu  trên địa bàn ước đạt trên 4.400 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 2.800 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 1.340 tỷ đồng; thu ngân sách trong cân đối ước đạt trên 143 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 46.000 tấn; sản lượng chè búp tươi ước đạt 40.500 tấn; trồng mới hơn 150 ha chè, trên 1.250 ha rừng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp ước đạt 103 triệu đồng; dự ước hoàn thành xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu…

Qua báo cáo giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 103 ngày 3/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện kháo XXIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 cho các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch. Tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là các dự án trong khu hành chính mới; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tăng cường; sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được triển khai tích cực, đúng quy định; thực hiện tốt công tác chuẩn bị góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi và cho ý kiến về việc Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hà Phương tại xã Hóa Thượng; Việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện Đồng Hỷ lần thứ IX, năm 2021; Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình nội dung kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; các báo cáo tổng kết 4 Nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội; báo cáo tổng kết Nghị quyết số 07 ngày 29/9/2016 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo nêu, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã ban hành, đảm bảo tính khả thi, logic trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Về Nội dung kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, giao HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết,…đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Đối với tiến độ xây dựng Khu hành chính mới của huyện, đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cơ quan huyện có thể chuyển đến trụ sở mới làm việc theo đúng kế hoạch…/.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:5793

Tổng truy cập: 5815267