Truy cập nội dung luôn

Khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2020

02-06-2020 10:55

Ngày 01/6, Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2020 (ảnh).

Tham gia lớp Bồi dưỡng có trên 120 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB các xã, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó chi hội CCB các xóm, tổ dân phố. Tại lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…

Thông qua lớp Bồi dưỡng, giúp các học viên có thêm kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

CTV (Lê Thuận – Trung tâm Chính trị huyện)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:2464

Tổng truy cập: 4338064