Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng cơ sở

18-05-2020 16:59

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị. Trong các văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp, báo cáo chính trị là một trong những cấu phần quan trọng nhất, không thể thiếu của đại hội. Việc xây dựng Văn kiện không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên mà là trách nhiệm chung của mỗi đảng viên và nhân dân.

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng các cấp là thảo luận thông qua Báo cáo chính trị đây là văn kiện trung tâm của Đại hội vùa tổng kết thực tiễn vùa xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Báo cáo chính trị phải được xây dựng công phu, nghiêm túc từ kết cấu, bố cục đến nội dung thể hiện trí tuệ trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng đảng viên. Do vậy việc xây dựng văn kiện phải là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực tế thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở và trên 230 Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở cho thấy hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng Báo cáo chính trị có chất lượng, đánh giá khách quan, trung thực, đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua. Từ đó xác định được mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Có được những văn kiện đại hội như thế là ở đó có được sự tiếp thu, hoàn thiện trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp đầy đủ và thành trách nhiệm của các đảng viên trong chi bộ, tổ chức đảng và nhân dân.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa chia sẻ: "Đảng bộ xã được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, do đó công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện kỹ lưỡng ở tất cả các khâu. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, bên cạnh việc chú trọng công tác nhân sự, Đảng ủy xã đã rất quan tâm công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo về bố cục và nội dung cơ bản theo hướng dẫn của cấp trên; chỉ ra được những thành tựu, ưu điểm nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hìnhthực tiễn, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã đã xác định nhiệm vụ 5 năm tới “Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của toàn đảng bộ đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”. Để việc xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ xã có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, Thường trực Đảng ủy xã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh xã, bí thư chi bộ xóm và các phòng, ban chuyên môn của huyện tham gia góp ý. Qua đó không những nhận được nhiều ý kiến giá trị, mà còn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của địa phương".

Cũng từ thực tế thành công Đại hội Chi bộ, ông Trần Ngọc Quy Bí thư chi bộ xóm Hưng Thái, Hóa Thượng chia sẻ: "Khi các đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm, đóng góp ý kiến của mình vào xây dựng Báo cáo chính trị thì Báo cáo sẽ có chất lượng và tính khả thi cao".

Đại hội Chi bộ Khối Văn hóa xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, được Ban Thường vụ Huyện ủy 

chọn là đại hội điểm 

Điều lệ của Đảng và các hướng dẫn của đảng về tổ chức Đại hội Đảng các cấp đều nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đại hội là công việc chung của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của đảng viên được đề cao. Thực tế cho thấy ở đâu đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình thì ở đó chất lượng Đại hội được nâng cao. Các Nghị quyết chương trình hành động của nhiệm kỳ sẽ sát đúng có tính thực thi cao trong thực tế. và như vậy nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng được sự mong mỏi của đảng viên và nhân dân.

Quá trình xây dựng Báo cáo chính trị ngoài việc đề cao trách nhiệm của cấp ủy, ban chấp hành thì các đảng viên và nhân dân phải có trách nhiệm tham gia góp ý bổ xung hoàn thiện các văn kiện khác như: Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Thực hiện tốt việc này là cơ sở tạo niềm tin, động lực để phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất của cán bộ đảng viên và nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2170

Tổng truy cập: 3970930