Truy cập nội dung luôn

Những khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới

2018-07-11 14:43:00.0

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã có trên 5 nghìn đảng viên sinh hoạt ở 298 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ cơ sở, đủ sức lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển đảng viên mới trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng.

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng có nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện, thu hẹp đáng kể tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép. Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, dân tộc thiểu số đều có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc phát triển đảng viên mới trong đó có công tác tạo nguồn phát triển đảng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn các xã, thị trấn chủ yếu dựa vào lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và giáo viên các trường học trên địa bàn. Tuy nhiên, quần chúng trong lực lượng này đang ngày càng ít dần khiến công tác phát triển đảng viên mới của nhiều chi bộ, đảng bộ ngày càng gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, chỉ tiêu kết nạp đảng của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ là 201 đảng viên, trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện mới kết nạp được 84 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 41,79% kế hoạch.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng chủ yếu trong tạo nguồn phát triển đảng, tuy nhiên số quần chúng trong lực lượng này ngày càng ít dần do số đoàn viên đi học và đi làm tại các khu công nghiệp nhiều. (Trong ảnh là đoàn viên thanh niên xã Nam Hòa tham gia xây dựng tuyến đường nông thôn mới).

Đồng chí Trần Văn Thu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chia sẻ về vấn đền này: "Hiện nay, do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu công – nông nghiệp và dịch vụ, số thanh niên đi học và đi làm tại các khu công nghiệp nhiều, số sinh hoạt ở địa phương rất ít. Từ việc ít về số lượng nên rất khó để tổ chức phong trào, chi bộ rất khó lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Việc giáo dục thanh niên cũng gặp nhiều khó khăn do tác động của mặt trái cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế. Một bộ phận thanh niên sinh sống tại xóm, bản, tổ dân phố nhận thức chính trị còn hạn chế, không có ý chí phấn đấu vào Đảng...Hầu hết các chi bộ dân cư đều thiếu nguồn kết nạp đảng". Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Huyện ủy, huyện có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm có tới 10 đơn vị chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt mức thấp dưới 50% kế hoạch. Số quần chúng ưu tú kết nạp đảng chủ yếu trong lực lượng giáo viên và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan xã, trạm y tế. Nguồn phát triển đảng từ thanh niên đã khó, tạo nguồn từ các đối tượng là trưởng các tổ chức đoàn thể ở xóm cũng không dễ dàng, bởi những quần chúng tích cực muốn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì trình độ văn hóa không cập chuẩn, hoặc vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Một số chi bộ xóm, tổ dân phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Tình trạng “già hóa” đảng viên ở chi bộ dân cư là điều khó tránh khỏi.

Tuy khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, song hằng năm cơ bản Đảng bộ các xã, thị trấn đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Vấn đề đặt ra là nếu chạy theo chỉ tiêu kế hoạch được giao thì khó bảo đảm chất lượng đảng viên mới. Vì vậy, việc tạo nguồn, đẩy mạnh phát triển đảng ở chi bộ dân cư đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ. Cấp ủy cấp trên cần giám sát chặt chẽ các bước, các quy trình xét kết nạp đảng viên; coi công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại chi bộ hằng năm, trong đó phải đặt tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên lên hàng đầu. Giải pháp tổng thể là chính quyền các cấp cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại lao động, trong đó lấy tiến trình xây dựng nông thôn mới cùng với các mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn làm nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho thanh niên. Tăng cường thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ năng lực về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xây dựng nông thôn thành khu vực sản xuất hàng hóa quan trọng, có sức hút lớn về kinh tế và việc làm, tạo việc làm ổn định để lao động trẻ yên tâm làm ăn tại địa phương. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chức hội, đoàn thể để thu hút và tạo động lực cho thanh niên phấn đấu vào Đảng./.

 Lê Thuận (Đài TT - TH Đồng Hỷ)


Thống kê truy cập

Đang truy cập:307

Tổng truy cập: 472699