Truy cập nội dung luôn

- Tên đơn vị: Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Xuân Quang 2 - Xã Quang Sơn - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3823.507
 

I. Lãnh đạo

 

1. Giám đốc
Họ và tên:
Ngày sinh:
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0208.3823.507
Email: chungnq

  2.  Phó Giám đốc
Họ và tên: Lý Ngọc Tân
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: tanln.donghy@thainguyen.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

       1. Chức năng
       Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ có chức năng lập hồ sơ bệnh án điều trị nội trú hoặc ngoại trú theo từng đối tượng điều trị, cắt sơn, giải độc, tổ chức giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu cho những người nghiện ma túy. Hết thời gian cai nghiện may túy tại cơ sở được trở về với gia đình và xã hội để ổn định cuộc sống.
       2. Nhiệm vụ
       Cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại lập hồ sơ bệnh án điều trị cắt cơn giải độc, tổ chức chữa bệnh, chăm sóc phục hồi sức khỏe, quản lý tư vấn cho người nghiện ma túy theo đúng quy định. Tổ chức cho người nghiện ma túy lao động trị liệu, kết hợp lao động sản xuất, hướng nghiệp, dạy nghề đối với điều trị nội trú.
Tổ chức giáo dục phát luật, đạo đức, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
Tổ chức điều trị ngoại trú cho người nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình.
Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho gia đình có người nghiện ma túy và người nghiện ma túy, để người nghiện ma túy tham gia vào chương trình tự nguyện của cơ sở.
Tổ chức quản lý bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí, dồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ viên chức.
Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhằm duy trì hoạt động của cơ sở và các nhiệm vụ được UBND huyện giao.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4149

Tổng truy cập: 4491826