Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3196/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
2 1000/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
3 141/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình công khai và quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 13/02/2020 Nguyễn Văn Thủy
4 368/TB-UBND Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 huyện Đồng Hỷ 31/12/2019 Nguyễn Văn Thủy
5 4699/QĐ-UBND V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 20/08/2019 Nguyễn Văn Thủy
6 270/QĐ-UBND V/v công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 25/01/2019 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5945

Tổng truy cập: 5758267