Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế

11-09-2020 14:52

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp có lợi thế, thu hút đầu tư phát triển sản xuất tại cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các làng nghề là định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được Đồng Hỷ xác định trong thời gian tới.

Dự án mở rộng đầu tư sản xuất chế biến sâu giai đoạn 2 của Công ty CP Luyện Kim Đen Thái Nguyên

có công suất 100 nghìn tấn/năm

Theo số liệu thống kê thời gian qua, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển theo đúng hướng. Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 7,9%/năm đã thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế của huyện. Các doanh nghiệp đã tích cực ứng dụng khoc học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt trên 1.600 tỷ đồng; phát triển được 37 làng nghề gắn với xây dựng các thương hiệu sản phẩm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Do đó, thời gian tới huyện tiếp tục rà soát, vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư 1-2 cụm công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, xã hội của huyện như: Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, luyện kim; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp và chế biến nông, lâm sản; may mặc; chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý làng nghề; xây dựng thêm các làng nghề mới; tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm có lợi thế của địa phương… nhằm nâng tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp lên 8,9% vào năm 2025./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6152

Tổng truy cập: 5347059