Truy cập nội dung luôn

Các sự kiện nổi bật huyện Đồng Hỷ trong năm 2019

21-01-2020 10:19

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật hơn cả, đó là:

1. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xóm, bản và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo yêu cầu, đúng quy định. Tập trung cao công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Năm qua, huyện đã tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, kiến nghị, vướng mắc của nhân dân. Trong năm, huyện đã tiếp nhận 79 đơn thư khiếu nại, giảm 12 đơn thư khiếu nại so với năm 2018.

Trong năm, toàn huyện đã tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

2. Tốc độ tăng các ngành kinh tế chủ yếu đạt 9,29%. Trong đó, Công nghiệp - Xây dựng là 13,55%; nông, lâm nghiệp, thủy sản là 2,46%; Thương mại - Dịch vụ là 6,09%; thu ngân sách trong cân đối đạt trên 142 tỷ đồng, bằng 133,1% so với dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo là 3,85%, bằng 113,2% kế hoạch năm...

Huyện đã thực hiện tốt Đề án khuyến công khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất,

kinh doanh. Ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy TNG Nam Hòa

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Huyện đã tập trung chỉ đạo khởi công mới và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Năm 2019, toàn huyện đã khởi công xây dựng mới 75 công trình, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng. Các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đối với công trình nhà làm việc của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện và các công trình phụ trợ tiến độ cơ bản đạt kế hoạch, tổng khối lượng ước đạt 85%, giá trị thực hiện hợp đồng ước đạt 80%. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đã chi trả trên 47 tỷ đồng cho công tác này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Hành chính mới huyện Đồng Hỷ

4. Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Theo kết quả thẩm định, năm 2019, 2 xã Tân Lợi và Cây Thị đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 200% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 10 xã, các xã còn lại đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới trong năm là gần 315 tỷ đồng. Đến nay, bình quân các xã đều đạt 17,6 tiêu chí/xã. Chỉ đạo xã Minh Lập xây dựng 4 xóm đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục củng cố các tiêu chí phấn đấu xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng nông thôn mới

5. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,5% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 46.000 tấn, đạt gần 119% kế hoạch năm. Đặc biệt, có 7 sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCCOP, trong đó, chủ yếu là sản phẩm chè, gồm: Chè móc câu, Minh Tâm Trà, Bảo Lâm Trà, chè Thịnh An thượng hạng, chè Thịnh An đặc biệt, miến dong Việt Cường 200g, miến khoai lang Việt Cường 500g. Đây là cơ sở quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Người dân thị trấn Sông Cầu đang thu hái chè

6. Trao tặng gần 9.900 suất quà, trị giá trên 4,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ về nhà ở cho 804 hộ theo Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ; giải quyết việc làm mới cho 2.200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,31%... là những kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội của huyện trong năm 2019.

Trên 2.200 lao động được giải quyết việc làm. nh: Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm các gian giới thiệu việc làm tại Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ năm 2019

7. Năm 2019 cũng là năm huyện Đồng Hỷ đạt nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì. . Quy mô, mạng lưới trường lớp được đầu tư theo hướng đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn huyện có 54 cơ sở giáo dục, trong đó có 85,2% số trường đạt chuẩn quốc gia và 15,8% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.15/15 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích cao. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp huyện và tham gia 06 giải thể thao, hội thi do tỉnh tổ chức.

Tổ chức thành công các giải thể thao cấp huyện và tham gia 06 giải thể thao, hội thi do tỉnh tổ chức

8. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu UB MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ 3. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Hỷ,

nhiệm kỳ 2019 - 2024

9. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ theo Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 9/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành việc rà soát, sáp nhập các xóm, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chí theo quy định. Toàn huyện đã giảm 62 xóm, tổ dân phố, giảm 682 cán bộ, giảm chi ngân sách thương xuyên trên 4,5 tỷ đồng mỗi năm.

 Bàn giao nhà văn hóa xóm La Thông, xã Hóa Trung trên cơ sở sáp nhập 3 xóm

Đồng Chăn, La Thông và Hang Cô

10. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong năm qua được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an tại 6 xã, thị trấn, nâng tổng số xã, thị trấn trong toàn huyện có công an chính quy lên 7/15 đơn vị. Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 và đạt kết quả loại giỏi.

Lãnh đạo huyện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận công tác mới

Lê Nguyệt - Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:478

Tổng truy cập: 3541637