Truy cập nội dung luôn

Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

30-07-2020 16:13

Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội là củng cố, xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh toàn diện để mỗi hội viên CCB luôn kiên định, vững vàng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội CCB huyện Đồng Hỷ đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nêu cao gương sáng, hiến kế, hiến công, luôn đi đầu, tạo ra sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Cựu Chiến binh Nguyễn Trung Dũng, xóm Đèo Khế, xã Khe Mo bên phần đất của gia đình đã hiến

Nhằm phát huy sức mạnh của các cấp Hội và hội viên trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội, tổ chức lồng ghép nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã vận động được nhiều hội viên, nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, đã có 869 gia đình hội viên CCB hiến gần 73.0002 đất; các hội viên đóng góp được trên 13 tỷ đồng và trên 50.000 ngày công lao động, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM ở địa phương. Điển hình trong phong trào này như CCB Nguyễn Trung Dũng, xóm Đèo Khế, xã Khe Mo hiến gần 4.000 m2 đất gồm đất rừng, đất ruộng và đất vườn; hội viên Nguyễn Xuân Thìn và Nguyễn Đức Sen, xóm Phả Lý, xã Văn Hán hiến từ 1.100 m2 - 1.600 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, hay như 35 hộ hội viên CCB xã Minh Lập đã hiến trên 5.500 m2 đất để làm tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu,… Và còn rất nhiều những tấm gương như thế trên khắp địa bàn huyện Đồng Hỷ đã và đang sẵn sàng cho đi những phần tài sản quý giá của gia đình để phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hội viên Hội CCB huyện cũng luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có để vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống cho chính mình và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên CCB được đẩy mạnh. Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các Dự án, chương trình phát triển kinh tế, tập huấn sử dụng vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư để hội viên kịp thời áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Hội CCB huyện đang quản lý, sử dụng 85 tỷ đồng vốn vay của Ngân hàng CSXH cho trên 3.000 hôi viên vay để sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 255 hộ CCB làm kinh tế tiêu biểu trên các lĩnh vực, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Qua đó đã giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM ở địa phương. Bên cạnh nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, các cơ sở hội cũng xây dựng được 3,9 tỷ đồng tiền quỹ. Nguồn quỹ này dành để ưu tiên cho hội viên nghèo vay đầu tư sản xuất, kinh doanh với  lãi suất thấp. Trong 5 năm gần đây hội đã xóa được 173 hội hội viên nghèo và 191 hộ hội viên cận nghèo; xóa 15 nhà dột nát cho hội viên.

Bên cạnh việc tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, các phần việc trong xây dựng NTM tại địa phương, các cơ sở Hội CCB trong huyện còn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tham gia bảo vệ môi trường... Hội CCB huyện đã triển khai thực hiện một số "Tuyến đường CCB tự quản”, tích cực phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tích cực phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục động viên cán bộ, hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động, Chung sức xây dựng NTM, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” để giúp CCB có cuộc sống ngày càng ổn định.

Có thể nói, với ý chí của những "Người lính Cụ Hồ” luôn tiên phong gương mẫu đi đầu, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã và đang nhận được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của các hội viên CCB và nhân dân, góp phần làm nên những thành công của chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1913

Tổng truy cập: 4819991