Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

2018-07-04 11:23:00.0

Sáng 4/7, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cho trên 60 đại biểu là các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số điều, khoản của Luật quản lý bảo vệ rừng; Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 của QH khóa 13; Nghị định 157/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Thông tư 17/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản; Thông tư 40/2015 sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản…Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được hướng dẫn một số biểu mẫu trong khai thác, vận chuyển lâm sản theo quy định thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho các hộ kinh doanh, chế biến lâm sản kịp thời nắm bắt những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mới ban hành, sửa đổi bổ sung về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, khai thác sử dụng rừng, lâm sản, góp phần ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn./.

Thu Lan (Đài TT -TH Đồng Hỷ)


Thống kê truy cập

Đang truy cập:363

Tổng truy cập: 472770