Truy cập nội dung luôn

Hội thảo "Cánh đồng mẫu lớn" vụ xuân năm 2020

29-05-2020 14:45

Sáng 29/5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND xã Nam Hòa tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” vụ xuân năm 2020 tại xã Nam Hòa (ảnh).

Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” được thực hiện trên diện tích 18,3 ha tại xóm Đồng Chốc xã Nam Hòa với 97 hộ tham gia, thời gian từ tháng 01 đến tháng 6/2020. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 30.000đ/sào giống lúa lai J02; 50% giá phân bón, 50% giá thuốc BVTV và được tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa. Qua theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu so với giống đối chứng cho thấy: Giống lúa J02 có khả năng đẻ nhánh, số dảnh hữu hiệu cao hơn; chiều dài bông và số hạt chắc trên bông cao hơn giống đối chứng; mật độ và tỷ lệ nhiễm sâu bệnh hại ở mức thấp hơn. Năng suất thực thu của giống lúa J02 đạt 215kg/sào, cao hơn giống đối chứng 9 kg/sào, năng suất trung bình của giống J02 cao hơn giống đối chứng 2,5 tạ/ha; tăng hiệu quả kinh tế so với giống đối chứng 587.000 đ/sào. Sau khi đi thăm mô hình các đại biểu đều đánh giá cao những ưu điểm của giống lúa J02 và đề nghị cần nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong những vụ tiếp theo.

Thông qua mô hình đã tạo được sự kết nối giữa nhà nông với cơ quan chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất giúp địa phương xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa lúa gạo có chất lượng giá trị cao./. 

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:2726

Tổng truy cập: 4338176