Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ phấn đấu gieo cấy gần 3.800 ha lúa mùa

26-06-2019 12:24

Vụ mùa năm nay, huyện Đồng Hỷ phấn đấu đạt diện tích gieo cấy lúa là gần 3.800 ha và trồng 500 ha ngô. Về cơ cấu giống chủ yếu như: Lúa lai B-TE1, TH 3-7, Thịnh dụ 11, Q.ưu số 1; giống lúa thuần HT1, Thiên ưu 8, Kim Cương 111, Bắc thơm số 7...

Nhân dân xã Nam Hòa đảm bảo diện tích gieo cấy theo khung thời vụ

Để kết quả vụ mùa đạt cao, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con tập trung gieo cấy trà mùa sớm và trà mùa trung từ ngày 10/6 đến 10/7, trà mùa muộn cấy từ ngày 5/7 đến 20/7. Áp dụng biện pháp gieo thẳng sau cấy từ 3 đến 5 ngày đối với trà sớm, trà trung và cần lưu ý tới điều kiện thời tiết; hạn chế gieo thẳng trà muộn do giống dài ngày, cây cao dễ đổ. Trong vụ mùa thường xảy ra lũ lụt, do vậy các xã vùng lụt, úng ngập như Nam Hòa, Hóa Thượng... cần gieo mạ dự phòng bằng giống Khang dân 18, thời gian gieo từ 5/7 đến 10/7, cấy xong trước 15/8, sau thời vụ trên chuyển sang trồng cây vụ đông vào tháng 9.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:717

Tổng truy cập: 3341554