Truy cập nội dung luôn

Sẽ hỗ trợ 350 triệu đồng cho xây dựng cơ sở giết mổ

01-07-2020 14:51

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm” nhằm đưa giết mổ vào kiểm soát. Theo Đề án trong giai đoạn 2020 - 2025 huyện Đồng Hỷ phải xây dựng ít nhất 05 cơ sở, giai đoạn 2026 - 2030 xây dựng 10 cơ sở giết mổ.

Trên địa bàn huyện hiện có tổng đàn vật nuôi hơn 1.540 nghìn con, trong đó đàn trâu 5.100 con; đàn bò hơn 1.800 con; đàn lợn trên 35.000 con còn lại là đàn gia cầm. Sản lượng thịt hơi các loại theo kế hoạch sản xuất năm 2020 là 12.800 tấn. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn huyện vẫn chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nào.       

Nhằm khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, huyện đã có cơ chế chính sách thu hút như hỗ trợ 350 triệu đồng cho mỗi tập thể, cá nhân xây dựng cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Bên cạnh đó huyện cũng sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho việc triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch, đảm bảo thuận tiện trong việc gắn kết cơ sở giết mổ với vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Hiện nay, đã có 2 xã Minh Lập, Khe Mo đề xuất quy hoạch và bố trí địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, nhỏ lẻ với diện tích 2-3ha.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:10538

Tổng truy cập: 5829460