Truy cập nội dung luôn

Tân Long trên 300 triệu đồng thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

10-09-2020 16:03

Thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135 năm 2020, UBND xã Tân Long UBND xã đã phối hợp với các xóm triển khai rà soát, bình xét công khai dân chủ các hộ dân thuộc đối tượng có đủ điều kiện và khả năng thực hiện dự án.

Cấp phát phân bón cho các hộ dân tham gia Dự án

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo, trong đó ưu tiên những hộ dự kiến thoát nghèo 2020, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ  khoảng 2 triệu đồng/hộ. Qua rà soát năm 2020 trên địa bàn xã có 142 hộ được hỗ trợ, trong đó hỗ trợ mua mua phân bón là 42 hộ; hỗ trợ mua sắp thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sau thu hoạch như; tôn sao, máy vò chè; máy cắt cỏ, tẽ ngô; máy bơm nước; máy nổ; máy quạt thóc, nghiền bột ngô, bình xịt thuốc sâu là 100 hộ... Tổng nguồn vốn thực hiện trên 300 triệu đồng.

Thông qua thực hiện Dự án, nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ nâng cao kiến thức áp dụng vào sản xuất ngày càng hiệu quả để thoát nghèo bền vững./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6432

Tổng truy cập: 5258032