Truy cập nội dung luôn

Tập huấn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

09-09-2020 08:38

Ngày 8/9, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã Văn Hán tổ chức tập huấn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn cho 80 học viên là lãnh đạo xã, thành viên Ban lâm nghiệp, Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và các chủ rừng trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; trong đó có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đối tượng chi trả và những quy định về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, học viên còn phổ biến kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn; các biện pháp giải quyết thực trạng cây keo đang bị chết héo trên diện rộng tại địa phương...

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như những lợi ích của việc chuyển đổi phương thức trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, góp phần quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

CTV Nguyễn Thị Loan (Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6837

Tổng truy cập: 5258401