Truy cập nội dung luôn

Văn Lăng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

27-08-2019 17:11

Ngày 26/8, xã Văn Lăng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (ảnh).

10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực người dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động trong 10 năm qua là trên 371 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 210 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 115 tỷ đồng, ngân sách huyện 89 tỷ đồng, vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp trên 3,4 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện hiến gần 20 ha đất. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã có sự đổi thay rõ nét, đã đầu tư làm mới, sửa chữa, nâng cấp 17 km đường trục xã, liên xã; xây mới được 39,3 km đường bê tông nông thôn, trên 3.210 m kênh mương. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,8% năm 2010 xuống còn 39,34% năm 2019; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân dần được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Tuy nhiên chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số tiêu chí còn đạt tỷ lệ thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, dân cư ở phân tán do vậy khả năng đóng góp đối ứng về tài chính của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn còn hạn chế; ...

Trong thời gian tới, xã phấn đấu mỗi năm đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên. Tiếp tục thu hút, huy động đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% trở lên. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với những tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:934

Tổng truy cập: 3350853