Truy cập nội dung luôn

PHÒNG TƯ PHÁP


- Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Cơ quan UBND huyện Đồng Hỷ (Tổ 2 - phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên)
- Điện thoại: 0208.3.820.563

  

1. Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nhiên
Ngày sinh: 28/02/1978
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0984.716.439
Email: nhienntp.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Đinh Quốc Việt
Ngày sinh: 03/7/1972
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3820563
Email: vietdq.donghy@thainguyen.gov.vn