Truy cập nội dung luôn

Thị Trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tên đơn vị: THỊ TRẤN SÔNG CẦU
Địa chỉ: huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083 823019 ; 02083 502119
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Vị trí địa lý

- Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị hành chính loại 3  gồm 11 xóm. Ranh giới hành chính phía đông giáp xã Khe Mo, phía tây và phía nam giáp xã Hóa Trung, phía bắc giáp xã Quang Sơn. Diện tích 1.041ha

2. Dân cư

- Dân số : theo số liệu thống kê tính đến tháng 11/2016 có 1.131 hộ gia đình, 3770 nhân khẩu, với 12 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là  362 người/km2.

II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

- Hiện tại đơn vị có 20 cán bộ, công chức (trình độ đại học 14 người, cao đẳng 01 người, trung cấp 04 người, THCS 01 người; đảng viên 20/20 người).
- Đảng bộ thị trấn Sông Cầu có 14 chi bộ với   350  đảng viên
- Có 05 tổ chức đoàn thể ( MTTQ, CCB, HPN, HND, ĐTN)

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1. Đảng ủy.

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Đoàn Văn Điển
Ngày sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083 823115
Email: 

2. Phó Bí thư Thường trực
Họ và tên: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày sinh: 1964
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: 

 

2. Hội đồng nhân dân.

 

1. Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Phan Quang Hải
Ngày sinh: 1976
Chức vụ: Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: 

2.Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Trần Duy Quang
Ngày sinh: 1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: 

 

3. Ủy ban nhân dân.

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Nguyễn Quang Chung
Ngày sinh: 20/10/1966
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.823.019
Email: chungnq.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Vũ Thị Thương Huyền
Ngày sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: huyenvtt.donghy@thainguyen.gov,vn
 

4. Đoàn thể nhân dân.

1.Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Họ và tên: Phạm Viết Hùng
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động:
Email:

 

2. Chủ tịch Hội CCB
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Xuyết
Năm sinh: 1956
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: THCS
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: 

3. Chủ tịch Hội nông dân
Họ và tên: Lâm Văn Nghĩa
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email:
  4. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Họ và tên: Dương Thị Lê Dung
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động:
Email:

5. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Họ và tên: Bùi Việt Nga
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 
Email: