Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

06-06-2015 16:50

Theo kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Đồng Hỷ trong năm 2014 sẽ có 01/15 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM là xã Huống Thượng, đến năm 2015 sẽ có 2 xã đạt chuẩn, và các xã còn lại sẽ phấn đấu cán đích trước năm 2020.

Hiện nay, huyện Đồng Hỷ đang nỗ lực để đến năm 2015, sẽ có 02 xã đạt chuẩn về xây dựng NTM.
Theo đó, xã sẽ đạt chuẩn 19 tiêu chí về xây dựng NTM trong năm 2014 là xã Huống Thượng, 02 xã đạt chuẩn vào năm 2015 sẽ là xã Minh Lập và xã Hóa Thượng. Để đạt được các mục tiêu này, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền của huyện Đồng Hỷ đã thực hiện mọi giải pháp với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng. Với tinh thần đó, nhân dân các xóm đã đồng tình ủng hộ, tự nguyện góp công hiến kế để việc triển khai diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Theo đó, trong hơn 3 năm triển khai thực hiện, huyện đã huy động được gần 120 tỷ đồng từ sức dân; huyện đã cải tạo, nâng cấp và xây mới được 154,4 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn, xóm lên 56,56% ; kiên cố hóa gần 8km kênh mương nội đồng; nâng cấp và xây mới 28 nhà văn hóa xóm, 5 nhà văn hóa xã.

Qua đó, từng bước nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân ước đạt 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 16%; … Tuy nhiên, trước những khó khăn chung trong hoàn thiện các tiêu chí khó trong xây dựng NTM ở tất cả các xã trên địa bàn, thì việc xây dựng NTM ở các xã vùng cao của huyện như: Văn Lăng, Tân Long lại càng đang đòi hỏi địa phương và các cấp ngành liên quan có những biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn nữa.Thống kê truy cập

Đang truy cập:6484

Tổng truy cập: 5258004