Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa XXIV

05-07-2019 08:43

Chiều ngày 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 để cho ý kiến vào việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và một số nội dung khác. Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội Đảng các cấp sẽ thực hiện 4 nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Trên cơ sở những nội dung được thông báo nêu trên các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ một số nội dung trong dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội. Trong đó tập trung vào các vấn đề: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; công tác nhân sự Đại hội; cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội… Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện Đồng Hỷ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

 

Cũng tại hội nghị đã tiến hành một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Kế hoạch, Quy chế, Quy định. Đồng thời giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp ý kiến, sớm hoàn thiện các kế hoạch, quy chế, quy định này. Đồng chí cũng yêu cầu cần phải nghiêm túc tiếp thu và triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến nội dung này của Trung ương và của tỉnh…

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1227

Tổng truy cập: 3992195