Truy cập nội dung luôn

Hội nghị triển khai thi hành một số văn bản pháp luật mới

27-06-2019 08:49

Ngày 26/6, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Công an nhân dân, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Quang Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 09 văn bản luật, trong đó có Luật Phòng chống tham nhũng và 03 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân.

Theo đó Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. So với quy định của Luật PCTN năm 2005, Luật PCTN năm 2018 có nhiều nội dung mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước. Ngoài ra, Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán bộ, công chức nhằm mục đích chủ yếu là tạo cơ sở để so sánh, đối chiếu khi họ được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn hoặc khi có tài sản, thu nhập biến động trong năm từ 300 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, so với Luật PCTN năm 2005 thì Luật PCTN năm 2018 đã có điều chỉnh thu hẹp đầu mối cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Toàn cảnh Hội nghị

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 07 chương, 46 điều; so với Luật năm 2014, tăng 01 điều; sửa đổi, bổ sung 40 điều; giữ nguyên 03 điều. Cụ thể, Luật có nhiều quy định mới quan trọng về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; chức vụ, chức danh, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xác định Công an xã, thị trấn là Công an chính quy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Công an nhân dân.

Luật Đặc xá thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nư­ớc ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với ngư­ời phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù; quy định về đặc xá có sự khác biệt cơ bản so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện.

Sau Hội nghị này lãnh đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của các luật bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)



Thống kê truy cập

Đang truy cập:1277

Tổng truy cập: 3335082