Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 2 năm 2020

21-02-2020 15:20

Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên tháng 2/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ

Hội nghị trực tuyến tháng 2 được tổ chức tại 1.049 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 3 điểm cầu tại Trung ương; 51 điểm cầu tại các tỉnh; 574 điểm cầu cấp huyện và 421 điểm cầu cấp xã với trên 9.300 đại biểu tham dự.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên thế giới và ở Việt Nam. Dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới.
Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đất nước ta kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn. Bởi vậy đồng chí đề nghị các báo cáo viên quan tâm đến các nội dung như: Thông tin, tuyên truyền đến người dân trong cả nước về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong việc thảo luận các văn kiện, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của các cấp, các ngành; Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác và 75 năm ngày thành lập nước; 45 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và nhiều ngày lễ lớn của đất nước, tập trung tuyên truyền thấy được vai trò, công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững quốc phòng an ninh, mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước mắt trong tháng 3, tập trung tuyên truyền về Đại hội cơ sở các cấp; những thành tựu của từng địa phương, đơn vị mình; tuyên truyền, thông tin đến người dân các văn bản quan trọng của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19 để người dân không hoang mang, lo sợ mà chủ động cũng như có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch…/.

Nguyễn Thơm ( Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:501

Tổng truy cập: 3553771