Truy cập nội dung luôn

Xã Cây Thị: Ra mắt mô hình chè an toàn

15-09-2020 07:18

Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, phù hợp với điều kiện của địa phương, sáng 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cây Thị đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình chè an toàn (ảnh).

Trong những năm gần đây cấp ủy chi bộ xóm Trại Cau đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xóm tuyên truyền đến nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng phát triển kinh tế hộ gia đình từ cây chè cành; tich cực tham gia các lớp chế biến chè xanh, chè đen áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, toàn xóm có 72 hộ trồng chè với tổng diện tích 25 ha, cho thu nhập bình quân mỗi hộ 60- 80 triệu đồng/năm, đã góp phần giải quyết việc làm nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. 

Tại hội nghị các hộ dân đã ký cam kết trồng và chế biến chè an toàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao biển mô hình chè an toàn cho Xóm Trại Cau. Việc ra mắt mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu làng nghề chè xóm Trại Cau và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Quang Hải (Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)