Truy cập nội dung luôn

Đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc năm 2020

16-09-2020 20:26

 

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai, thực hiện 25 chương trình, dự án, chính sách trên 7 lĩnh vực đối với đồng bào dân tộc, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó có các chương trình, chính sách đã phát huy hiệu quả rõ rệt như: Chương trình 135, đã được Chính phủ đánh giá là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ xã, xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình; Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020" đã phát huy hiệu quả; Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên tăng 3 bậc, xếp thứ 2 trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc có tỷ lệ hộ nghèo thấp; Chương trình cấp điện lưới quốc gia cho xóm, bản, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 100%; Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần đưa tỷ lệ các xã vùng DTTS và miền núi của tỉnh đạt chuẩn NTM cao gấp đôi bình quân chung của vùng DTTS và miền núi toàn quốc…

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song chất lượng thực hiện các chương trình, dự án, chính sách còn dàn trải, chưa phù hợp ở từng địa phương. Bên cạnh đó, một số chương trình, chính sách DTTS ở các ngành chưa lồng ghép hiệu quả nên chưa tạo động lực mạnh cho nông dân nông thôn, nhất là việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng DTTS.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và lãnh đạo một số xóm, xã đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, chính sách. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về quy hoạch khu dân cư ổn định nhà ở cho người dân tộc vùng sâu, vùng xa; chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi cho người dân tộc Mông; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc; việc giải quyết nhu cầu dùng nước sinh hoạt của các hộ dân; xây dựng thư viện xã và tủ sách khoa học; chính sách đặc thù ưu tiên cho con em dân tộc Mông thi tuyển vào các Trường Dân tộc nội trú của tỉnh v.v…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc và các ngành, các địa phương trong việc phối hợp thực hiện các chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, chính sách dân tộc là chính sách có phạm vi rộng, mục tiêu lớn, do vậy việc triển khai ở cơ sở phải có tính căn cơ. Yêu cầu Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành, địa phương để có đánh giá cụ thể, toàn diện, tổng thể của từng chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu tính đặc trưng của từng địa phương để xây dựng chính sách trong giai đoạn tới cho phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh cần quân tâm đến một số vấn đề cụ thể như: Xây dựng cơ sở hạ tầng; cần nắm rõ đối tượng, nhu cầu và hiệu quả đầu tư các dự án kinh tế - xã hội cho vùng DTTS; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc và việc phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tiếp cận chủ trương, chính sách của nhà nước; các chính sách cần phải tập trung hướng về cơ sở, tạo sự chủ động cho người dân.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6276

Tổng truy cập: 5263341