Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III

2018-07-10 14:51:00.0

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III tổ chức họp đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU, ngày 08/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2020. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau nhiều năm đầu tư cho phát triển, Phổ Yên đã có bước tiến đột phá về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngày một hiện đại; mạng lưới y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, diện mạo đô thị hạt nhân Ba Hàng và khu vực mở rộng có nhiều khởi sắc và ngày càng khang trang. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương  mại, dịch vụ.

Căn cứ tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị, đến nay thị xã Phổ Yên đã hội tụ đủ các tiêu chí của đô thị loại III, đạt 54/59 tiêu chuẩn, tương ứng 86,01 điểm (Đô thị được công nhận là đô thị loại III khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu từ 75 điểm trở lên và tối đa là 100 điểm). Cụ thể: Nhóm chức năng đô thị đạt 7/7 tiêu chuẩn; nhóm quy mô dân số đạt 2/2 tiêu chuẩn; nhóm mật độ dân số, đạt 1/2 tiêu chuẩn; nhóm tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 2/2 tiêu chuẩn; nhóm cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đạt 42/46 tiêu chuẩn. Ngoài ra còn 5 tiêu chuẩn chưa đạt như: Mật độ dân số toàn đô thị (đạt 854 người/km2 so với tiêu chuẩn tối thiểu 1400 người/km2); đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; công trình văn hóa cấp đô thị; công trình thể dục, thể thao cấp đô thị; không gian công cộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự quyết tâm cao của lãnh đạo, nhân dân thị xã Phổ Yên đến nay cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn trở thành đô thị loại III. Đồng chí đề nghị thị xã cần tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp cụ thể trong thực hiện các tiêu chuẩn chưa hoàn thành, phấn đấu nâng điểm của các tiêu chuẩn đã hoàn thành để tổng điểm tăng cao đặc biệt là các tiêu chuẩn có điều kiện thuận lợi. Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TU, đề nghị Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thị xã Phổ Yên; đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các tiêu chuẩn, tập trung vào những tiêu chí trọng tâm trọng điểm; hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch./.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:336

Tổng truy cập: 472739