Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21-09-2020 15:07

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập “Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên”; thông qua nội dung, chương trình kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2015 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết: Đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản quy định và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương giai đoạn 2015 đến nay; đánh giá những ưu điểm, những mặt tích cực; phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo khu vực nông thôn; phát triển và quản lý nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp; phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển nhà ở tái định cư…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đoàn kiểm tra sau khi kiểm tra tại các sở, ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ có những ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Đồng chí Lê Quang Tiến giao Sở Xây dựng là đầu mối phối hợp với Đoàn trong quá trình kiểm tra tại tỉnh; các ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch của Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan để đảm bảo việc kiểm tra được hiệu quả, chất lượng.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản của tỉnh; kết quả thực hiện, việc tuân thủ chính sách, pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản; các vướng mắc, khó khăn và những đề xuất kiến nghị về công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/9 đến hết ngày 25/9/2020.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6735

Tổng truy cập: 5258833