Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

09-09-2019 14:56

 

Ngày 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị  tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã , các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và cán bộ các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg này 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ và  Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở Thái Nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị  tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan và cán bộ các phường xã trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đợt kiểm kê này, sẽ tiến hành kiểm kê tất cả các loại đất của các đối tượng quản lý, sử dụng đất nhằm đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh trong 05 năm và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đất đai là tài nguyên vô giá, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương vì vậy việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là nhiệm trọng tâm của tỉnh. Việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn, ứng dụng nhiều quy định, phương pháp và công nghệ mới. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất… Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nghe hướng dẫn của Tổng cục Đất đai - Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh nhằm triển khai tốt nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường  hướng dẫn thực hiện các quyết định như: Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh ThắngThống kê truy cập

Đang truy cập:771

Tổng truy cập: 3322377