Truy cập nội dung luôn

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

2018-07-12 10:36:00.0

Tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách. Cổng Thông tin điện tử Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với một số đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề đại biểu quan tâm, tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tại kỳ họp này, nội dung được quan tâm nhiều là Nghị quyết Quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Đây là chính sách quan trọng của tỉnh nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lần thứ 6

Để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tôi mong muốn ngày sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua, UBND tỉnh sớm có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện; cân đối nguồn ngân sách trong đó cần bố trí cụ thể theo từng năm (từ 2018 đến 2020). Đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đại biểu Lê Thu An, Đại biểu TP. Thái Nguyên

Đại biểu Lê Thu An, Đại biểu thành phố Thái Nguyên:

Về báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ về kết quả triển khai thực hiện NQ số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 20/6, số lượng hỗ trợ là bao nhiêu hộ, số tiền đã chi, chiếm tỷ lệ bao nhiêu % số đối tượng thuộc diện được hưởng. Đề nghị tỉnh có giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2017 giảm 8 bậc) vì số điểm có tăng nhưng tăng ít hơn, chậm hơn so với các địa phương khác trong cả nước. Bổ sung phần đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn (đặc biệt là công tác bàn giao để phân cấp quản lý theo quy định).

Đối với quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình cần phân tích rõ về cơ cấu độ tuổi để xác định được đối tượng có thể nằm trong quy định có thể thực hiện được chế độ, chính sách, đặc biệt là nhóm đối tượng ở độ tuổi “nghỉ công tác theo nguyện vọng để giải quyết chế độ nghỉ hưu” để xác định số lượng, có giải pháp tuyên truyền rõ về chế độ chính sách theo quy định. (Lưu ý đến nhóm không là cán bộ lãnh đạo). Đề xuất giải pháp cụ thể hơn khi triển khai quy định này để đảm bảo hoàn thành việc giảm 3.448 biên chế đến năm 2021.

Về “Thời điểm” thực hiện Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nếu thực hiện từ 01/8/2018 thì có giải pháp bổ sung số kinh phí tăng thêm hay vẫn giữ nguyên. Nếu thực hiện từ 01/01/2019 thì nhất trí.

Đại biểu Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Đại biểu Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Trong nhiều nội dung quan trọng, tôi quan tâm đến các nội dung có liên quan đến vùng dân tộc và miền núi.

Cụ thể: Tờ trình số 67 ngày 22/6/2018 về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, mức hỗ trợ cho các xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ là 25.000.000đ/xã/năm... Theo tôi, trong quá trình tổ chức thực hiện phải hết sức lưu ý: Khi kinh tế xã hội phát triển, Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh quy định đối với các đơn vị thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn, do đó cần cập nhật thông tin, tránh chi sai chính sách.

Đại biểu Phan Thị Phương, Đại biểu huyện Võ Nhai

Đại biểu Phan Thị Phương, Đoàn Võ Nhai:

Quan tâm tới Tờ trình đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực tế hiện nay các em học sinh dân tộc nội trú đang được hưởng chế độ học bổng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDDT ngày 29/5/2009. Do đặc thù là các em học sinh phải ở nội trú nên toàn bộ hoạt động của trường hàng ngày được diễn ra ở ký túc xá của nhà trường. Nhà trường đã dùng toàn bộ số tiền học bổng này cho việc tổ chức ăn uống hàng ngày 3 bữa ăn sáng, trưa, tối cho học sinh và chi phí chất đốt... Với mức chi trung bình 33.500đ/học sinh/ngày là thấp, không đủ nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh nội trú. Trong khi chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2010 đến nay tăng trung bình 10,56% ảnh hưởng đến mức sinh hoạt trung bình của các cháu học sinh dân tộc nội trú. Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh cần thiết phải có sự hỗ trợ kinh phí cho bữa ăn của học sinh. Theo tôi mức hỗ trợ = 20% mức lương cơ sở  là phù hợp. Với mức hỗ trợ này mức chi bình quân 1 ngày 3 bữa cho học sinh là 45.000đ. Và thời gian hỗ trợ là 10 tháng/năm, là thời gian thực tế các em học tại trường.

Đại biểu Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Đại biểu Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh: Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho các trường thực hiện chi trả thuê khoán giáo viên, tuy nhiên việc hướng dẫn thực hiện chưa được kịp thời, dẫn đến việc thực hiện chưa được thống nhất, đồng bộ. Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh lần này có nhiều chính sách được xem xét thông qua, do vậy đề nghị ngay sau khi HĐND thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm có hướng dẫn, kiểm tra để các chính sách được thực hiện thống nhất, đồng bộ, sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

 

 

 

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thực hiện: Phòng Biên tập - Trị sự

 

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập:325

Tổng truy cập: 472723