Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chính quyền điện tử 2020

27-10-2020 16:10

UBND huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức kiểm tra thực tế đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử tại các phòng ban chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại Bộ phận một của xã Hóa Thượng

Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở; hệ thống QLVB đã được khởi tạo, mở rộng đến các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn. Văn bản đến đã được tiếp nhận, chuyển xử lý đến lãnh đạo và lãnh đạo giao việc cho cán bộ chuyên môn trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. UBND huyện đã cấp trên 250 tài khoản với 43 cơ quan, đơn vị thường xuyên sử dụng; 100% lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND, HĐND các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký; 100 cán bộ, công chức, viên chức được tạo hòm thư điện tử, được sử dụng máy tính hỗ trợ công việc, được kết nối internet để khai thác, cập nhật dữ liệu. Hệ thống một cửa điện tử của các xã, thị trấn đã thực hiện cập nhật các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Bên cạnh đó, Cổng tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đã thành lập Ban biên tập, cơ bản hoạt động ổn định và cung cấp thông tin đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Quy trình xử lý văn bản điện tử chưa được thực hiện theo quy trình khép kín. Đa số văn bản điện tử đều thực hiện lưu kết thúc trên môi trường điện tử còn thực hiện in văn bản giấy để ký và ban hành; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất của một số địa phương còn chưa đáp ứng nhu cầu công việc; việc sử dụng thư điện tử công vụ chưa thường xuyên…

Qua kiểm tra đã đánh giá được những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, đồng thời có những giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng xây dựng Chính quyền điện tử Đồng Hỷ trong thời gian tới./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6449

Tổng truy cập: 5770995