Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Sử dụng phần mềm kiểm phiếu theo Hướng dẫn số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

29-06-2020 16:08

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó, bầu cử nhân sự cấp ủy là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Để thống nhất thực hiện công tác bầu cử cấp ủy trong toàn Đảng, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Hướng dẫn số 03 về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng” nhằm hướng dẫn những vấn đề rất cụ thể để các cấp ủy Đảng thống nhất tổ chức công tác bầu cử tại Đại hội Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hơn 2 tháng qua, lần lượt các xã, thị trấn ở huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Huyện ủy. Điểm đáng chú ý trong kỳ Đại hội này là các đơn vị đã sử dụng phần mềm kiểm phiếu trên máy tính, thay cho việc kiểm phiếu thủ công, qua đó tổng hợp kết quả bầu cử nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn so với trước kia.

Phần mềm này được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác và có tính bảo mật cao trong quá trình vận hành. Sau khi cài đặt phần mềm, người sử dụng tạo và kết nối dữ liệu, nhập danh sách bầu cử, danh sách đại biểu ứng cử, số phiếu bầu cử… Căn cứ vào đó, sau khi nhập phiếu, phần mềm mặc định sẵn nhập các số thứ tự bị gạch bỏ trên lá phiếu, cho phép kiểm tra lại bất kỳ phiếu nào. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc áp dụng phần mềm kiểm phiếu, đồng thời thực hiện chủ trương của tỉnh, ngay sau khi được tập huấn chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng máy tính, văn phòng Huyện ủy đã chủ động triển khai áp dụng phần mềm này tại Đại hội Đảng cấp cơ sở và đã mang lại hiệu quả tích cực.  Các thành viên trong tổ kiểm phiếu đã được tập huấn, hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm trước khi triển khai tại Đại hội.

Diễn ra trong ngày 22/5, Đảng bộ đại biểu xã Quang Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 135 đại biểu đến từ 10 chi bộ trong Đảng bộ. Toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội diễn ra đều đảm bảo đúng quy định theo Điều lệ Đảng. Đặc biệt công tác bầu cử đã diễn ra dân chủ, công khai, Đại hội đã bầu đủ 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Sơn khóa mới đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu chức danh Bí thư, 2 Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Một trong những yếu tố đóng góp vào kết quả ấy là việc ứng dụng phần mềm kiểm phiếu trong công tác bầu cử. Mặc dù đây là lần đầu tiên Đảng bộ xã áp dụng phần mềm này, song với sự chuẩn bị, phối hợp chu đáo, đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến hết ngày 29/6, 45/45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội. Cũng như Đại hội Đảng bộ xã Quang Sơn, Đại hội các Chi, Đảng bộ đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, phục vụ đại hội được thực hiện tốt. Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 áp dụng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính

 (Ảnh: Hoàng Lưu)

Bước đầu việc ứng dụng phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc kiểm phiếu bằng hình thức mới này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn giúp việc tổ chức Đại hội được tập trung hơn, không bị gián đoạn so với việc kiểm phiếu thủ công trước đây. Đồng thời quản lý tốt cơ sở dữ liệu các phiếu bầu, giám sát và kiểm tra ngay các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc trong thực hiện quy trình bầu cử tại Đại hội. Đây cũng là hoạt đông thiết thực, qua đó đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ các đơn vị, địa phương…/.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2759

Tổng truy cập: 4337664