Truy cập nội dung luôn

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

26-05-2020 13:41

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện – Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã đi giám sát trực tiếp tại 4 xã: Cây Thị, Nam Hòa, Khe Mo, Văn Hán.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Nam Hòa

Tại các địa phương, đoàn giám sát vào 2 nội dung chính: việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng; việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020. Qua rà soát, 4 xã: Cây Thị, Nam Hòa, Khe Mo, Văn Hán có gần 1.000 người thuộc nhóm đối tượng nói trên được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, ngành chức năng đang đẩy nhanh tiến độ chi trả. Đối với các nhóm đối tượng khác đang được các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, thống kê lập danh sách để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhấn mạnh: Đoàn giám sát theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Ngoài việc giám sát hỗ trợ người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, đoàn cũng sẽ giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương tại một số doanh nghiệp. Đồng chí trưởng đoàn giám sát đánh giá cao các địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống; đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách; đảm bảo công tác tổ chức triển khai thực hiện đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thế thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2716

Tổng truy cập: 4337725