Truy cập nội dung luôn

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

20-08-2019 14:58

Sáng ngày 20/8, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 10 năm qua, Huyện Đồng Hỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ chương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trong xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh, đã thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chăm lo; chế độ, chính sách người có công được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, bảo đảm 100% quân số, kiểm tra kết thúc các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả cao; công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm đều được sơ tuyển, khám tuyển theo đúng quy định, chỉ tiêu giao quân hàng năm đều bảo đảm 100% chỉ tiêu giao…

Trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ xác định tập trung thực hiện vào 3 nhiệm vụ chính là: Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện Đồng Hỷ đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)