Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Văn Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

31-07-2020 17:52

Sáng ngày 31/7, HĐND xã Văn Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế,văn hóa -xã hội 6 tháng cuối năm 2020 (ảnh). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao của cấp ủy đảng, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra cụ thể: Thu ngân sách gần 150 triệu đồng đạt  trên 66,1% kế hoạch năm; tổng sản lượng thực có hạt trên 1.635 tấn đạt 55% kế hoạch năm; diện tích chè kinh doanh là trên 261ha đạt 100%, sản lượng bình quân đạt trên 1.725 tấn đạt 60%, trồng mới 58,79ha chè; đàn gia súc gia cầm ổn định. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. UBND xã Văn Lăng đã phối hợp rà soát, thông kê thực hiện hỗ trợ cho trên 3.046 khẩu với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Về văn hóa, giáo dục được thưc hiện tốt, giữ vững chuẩn quốc gia các bậc học. Y tế, tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tại kỳ họp, HĐND đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 phấn đấu: Tổng sản lượng lương thực đạt 1.334,5 tấn; tiếp thu các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạng tầng, phấn đấu đạt thêm một tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng của xã đã đạt được đều đạt được. Đồng chí cũng đề nghị HĐND cần đưa ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phân đấu về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp nông thôn. Nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 có biện pháp tuyên truyền, phòng tránh kịp thời.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã thực hiện quy trình bầu, miễn nhiệm các chức danh HĐND, UBND xã. Đồng chí Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí Trương Công Hiền giữ chức Chủ tịch UBND Xã Văn Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Quang Hải (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6390

Tổng truy cập: 5278676