Truy cập nội dung luôn

Nhìn lại Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở

10-07-2020 19:57

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ cơ sở, đến nay 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tổ chức đại hội. Việc tổ chức thành công Đại hội tại cấp cơ sở được đánh giá là tạo tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

 Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hóa Thượng lần thứ XVIII

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Kế hoạch, thành lập các Tiểu ban giúp việc đại hội; chọn 2 đơn vị là Đảng bộ xã Nam Hòa và Chi bộ khối Văn hóa xã hội Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo Đại hội diện rộng. Trong quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo Cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; giải quyết đơn tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảm bảo bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, nguyên tắc. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự được thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 29/6/2020, 45/45 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua theo dõi, nhìn chung công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt theo tinh thần đổi mới của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 107 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, phát huy được dân chủ, trí tuệ của cán, bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội. Báo cáo chính trị của các tổ chức cơ sở đảng có kết cấu bố cục chặt chẽ theo đúng trình tự, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân., tạo được sự đồng thuận thống nhất cao ngay tại đại hội. Dự thảo nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  đã cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong từng giai đoạn và lấy ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận tại đại hội chủ yếu, là căn cứ để cấp uỷ khoá mới xây dựng kế hoạch, chương trình công tác toàn khoá nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của cấp uỷ các đơn vị đã đánh giá khách quan, trung thực những ưu điểm và nghiêm túc, thẳng thắn nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm, thể hiện tinh thần cầu thị, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII).

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được chuẩn bị chu đáo, nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình 5 bước, nhân sự tái cử trước, xong mới thực hiện quy trình đối với nhân sự tham gia lần đầu làm sau theo phương châm làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt và cao hơn so với quy định. Qua các Đại hội, 100% chi, đảng bộ cơ sở thực hiện bầu cử Ban chấp hành có số dư 10-15%, tạo điều kiện cho đại biểu và đảng viên phát huy quyền làm chủ trong việc lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào cấp ủy khóa mới. Cụ thể, đã bầu 307 đồng chí ủy viên, trong đó có 229 đảng ủy viên, 78 chi ủy viên. Hai mươi chi bộ bầu Chi ủy, 5 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, 1 chi bộ bầu Bí thư. Về cơ cấu, nữ 89 đồng chí, chiếm 28,99%; dân tộc thiểu số 92 đồng chí, chiếm 29,97%; tuổi trẻ 41 đồng chí, 13,36%. Trình độ lý luận chính chị, trung cấp 216 đồng chí; cao cấp, cử nhân 50 đồng chí. Trình độ chuyên môn đại học chiếm trên 82%; thạc sỹ 12,7%. Lần đầu tham gia BCH là 95 đồng chí, chiếm 30,9%. Ngay sau khi có kết quả bầu cử Ban chấp hành khóa mới, 16/17 Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu cử Ban Thường vụ, và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UBKT cấp ủy khóa mới. Công tác bầu cử đã được thực hiện dân chủ, đảm bảo theo đúng quy chế bầu cử trong đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Báo cáo chính trị tại một số đơn vị còn chưa toàn diện, sâu sắc, mục tiêu nhiệm kỳ mới còn chung chung, chưa có giải pháp có tính đột phá về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của nhiệm kỳ mới; Một số Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành chưa chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo chỉ đạo; số lượt ý kiến thảo luận tại một số đại hội còn ít; việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp trên trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức; việc điều hành đại hội một số đơn vị con lúng túng, chưa bám sát kịch bản…Trên cơ sở số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở cũng đã lựa chọn 197 đại biểu tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ cơ sở, nhìn chung công tác tổ chức Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đang tạo không khí phấn khởi, tin tưởng thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong thời gian tới./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:13324

Tổng truy cập: 5829324