Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Rà soát, đề xuất danh mục các đề án, cơ chế giai đoạn 2021-2025

18-09-2020 16:01

Sáng 18/9, đồng chí Vũ Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị rà soát, đánh giá các chương trình, đề án, nghị quyết thực hiện giai đoạn 2016-2020; đề xuất các chương trình, đề án, cơ chế thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (ảnh). Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện cùng lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan (ảnh).

Giai đoạn 2016-2020, huyện Đồng Hỷ đã chủ động thực hiện tốt các chương trình, đề án, nghị quyết trên các lĩnh vực. Cụ thể như: Đề án “Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2016-2020”, sau 4 năm thực hiện, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng thực hiện việc quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích; có 5/9 di tích được xếp hạng và lập hồ sơ khoa học; 3/8 di tích được trùng tu, tôn tạo. Về Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020, đã có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường, đảm bảo điều kiện dạy và học cho các Nhà trường…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về danh mục, nội dung các chương trình, đề án, cơ chế thực hiện giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là về nguồn lực thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và hội nghị toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện thống nhất các ý kiến, danh mục. Sau khi Thường trực Huyện ủy cho ý kiến, yêu cầu các phòng, ngành chủ động rà soát, tham mưu xây dựng chương trình, đề án, cơ chế bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với 13 chỉ tiêu trọng tâm và 3 khâu đột phá, hướng về các địa phương xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở tình hình thực tiễn và điều kiện nguồn lực của huyện, cần nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế có tính khả thi, là tiền đề để Đồng Hỷ phát triển bền vững.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6392

Tổng truy cập: 5278027