Truy cập nội dung luôn

Giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

28-07-2020 15:03

 

Ngày 28/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)  tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và đầu tư năm 2020 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì Hội nghị.  Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Bộ đã chủ động theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình để kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chính xác, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế cả nước tiếp tục được duy trì mức tăng trưởng dương, kinh tế vĩ mô được được giữ vững ổn định. Tính đến hết tháng 6/2020, vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết ước đạt trên 545 triệu USD, lũy kế giải ngân ước đạt trên 919 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,6 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ; giải ngân ước đạt trên 8,6 tỷ USD, bằng 95,1% so với cùng kỳ 2019. Lĩnh vực quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước, Bộ KH&ĐT đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thể chế chính sách, pháp luật trình Quốc hội xem xét thông qua. Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm ước đạt 156 ngàn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ nhưng chỉ đạt 33,1% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn chậm, ước đạt 10,2% kế hoạch đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng tăng 2,81%...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 và nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung thực hiện các vấn đề: Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); tổng hợp, tham mưu và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các quyết nghị của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt các đề án, báo cáo được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các chiến lược quốc gia về hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030, tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, nghiên cứu và sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu