Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

08-09-2020 15:30

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” được thực hiện theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513). Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết 15/16 khu vực chồng lấn địa giới cấp tỉnh do lịch sử để lại và có nhiều văn bản hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương. Bộ Tài chính đã hướng dẫn và phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo để triển khai thực hiện Dự án cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển Đề án đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ, bàn giao các bản vẽ nền tọa độ quốc gia trên đất liền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng phương án kỹ thuật xác định ranh giới hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Các địa phương cũng đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực giáp ranh cấp tỉnh, 475/493 khu vực giáp ranh cấp huyện và 3.885/3.787 khu vực giáp ranh cấp xã. Các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện 28.645 mốc địa giới hành chính; thành lập 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp với tỉ lệ khác nhau và lập hồ sơ bản đồ địa giới 9.063/10.614 đơn vị hành chính cấp xã; 601/707 đơn vị  hành chính cấp huyện và 65/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị; giảm được 228 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 9.534 cán bộ, công chức cấp xã; 6.913 người hoạt động ở cấp xã và dự kiến giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới 1.431 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những mặt hạn chế trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhiều nhiệm vụ chưa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; chế độ thông tin báo cáo còn chưa kịp thời, đơn vị tham mưu còn chưa chủ động trong việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; phân công địa giới giữa các địa phương, đơn vị hành chính biển đảo chậm được triển khai thực hiện…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, sau khi tổ chức rà soát, hiệp thương với các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc ký hồ sơ, bản đồ 8 tuyến cấp xã; hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ gốc ngoại nghiệp; hoàn thành việc nghiệm thu kỹ thuật của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; hoàn thành việc lập mới, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính liên quan đến việc chia tách, nâng cấp, sáp nhập theo Nghị quyết số 932 ngày 15/5/52015 và Nghị quyết số 422 ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thành việc biên tập và nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đối với cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và đang tiến hành thực hiện ký pháp lý đối với bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

Về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 21/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, sáp nhập xã Vinh Sơn và phường Lương Châu để thành lập phường Châu Sơn (T.P Sông Công); sáp nhập xã Kim Sơn vào xã Kim Phượng (huyện Định Hóa). Các đơn vị hành chính mới đã kiện toàn bộ máy Đảng, đoàn thể, chính quyền và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã giảm 2 đơn vị hành chính, từ 180 đơn vị xuống còn 178 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận kiến nghị của các đại biểu để đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, đề nghị các địa phương cần khẩn trương xử lý nhanh hồ sơ và báo cáo để bộ kiểm tra, thẩm định. Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sẽ phối hợp xử lý các vướng mắc, khó khăn, tìm giải pháp khả thi nhất giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đề nghị các địa phương chưa thực hiện trong đợt 1 khẩn trương tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính, đề nghị Vụ Tổ chức biên chế phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan ghi nhận, tổng hợp ý kiến của các địa phương để phân tích, xem xét lộ trình thực hiện phù hợp.

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6171

Tổng truy cập: 5265914