Truy cập nội dung luôn

 • 1022/UBND-NV

  V/v thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC

 • 924/UBND-NNPTNT

  v/v triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 năm 2018

 • 148/TB-UBND

  Thông báo về việc công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập cụm Công nghiệp Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • 431/KL-UBND

  Kết luận thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại Đền Đá Thiên theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tinh Thái Nguyên

 • 01-NQ/HU

  Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025