Truy cập nội dung luôn

                                 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1. Diệp Thị Thu Hường

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

ĐTCQ

0208. 3820.680

Email

 

2. Lê Thị Thuận

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

ĐTCQ

0208. 3820.333