Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Trần Thị Hồng Thái

HUV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ

0208. 3.820.644

Email

 

2. Đ/c: Hạ Văn Dũng

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ

0208.3.722.826

Email

 

3. Đ/c: Trần Thị Lê Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
ĐTCQ 0208.3.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2447

Tổng truy cập: 4827139