Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

ĐTCQ

0280. 3820.642

Email

 

2. Đ/c: Nguyễn Đức Luyện

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

ĐTCQ

 

Email